Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

greyhandbag
7452 00f6 500
greyhandbag
7449 f4ab 500
Reposted byhash hash

July 19 2017

greyhandbag
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaowieczka owieczka
greyhandbag
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan vialittle-things little-things
greyhandbag
Na czym polega różnica między humanistą a ścisłowcem?
Reposted fromdarek darek viafoodforsoul foodforsoul
greyhandbag
greyhandbag
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viaowieczka owieczka
greyhandbag
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaowieczka owieczka
greyhandbag
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viaowieczka owieczka
greyhandbag
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaplugss plugss
greyhandbag
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaplugss plugss

March 29 2017

greyhandbag
7587 46ba 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viablondi blondi
greyhandbag
Reposted frombluuu bluuu viaowieczka owieczka
greyhandbag
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viazakazane zakazane

March 18 2017

March 13 2017

greyhandbag
6069 bb10
Reposted fromkotowate kotowate viapsychoviolet psychoviolet

March 02 2017

greyhandbag
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
greyhandbag
3656 8473
Reposted fromdelain delain viazakazane zakazane
greyhandbag
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viazakazane zakazane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl